Podmínky účasti na semináři Atopický ekzém u dětí a potravinové alergie

 

1. Zdravotní stav a odpovědnost

2. Cena a přihlašovací údaje

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

1. Zdravotní stav a odpovědnost
1.1. SIDAR boutique, zodpovědná osoba Zuzana Deniz, se sídlem Ostravská 754/8, Olomouc, 779 00, IČO 09792643, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. SSMOL/000188/2021/OZIVN, vedeném u Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, 779 00, e -mail info@sidar.cz, telefonní číslo +420 731 331 957, adresa provozovny Ostravská 754/8, Olomouc, 779 00 nabízí seminář Atopický ekzém u dětí a potravinové alergie pro vzdělávání, růst a osobní rozvoj člověka.

1.2. Účast na semináři je dobrovolná.

1.3. UPOZORNĚNÍ
Informace obsažené ve video rozhovorech, audio nahrávkách a psaných článcích pochází ze specifických zdrojů a vlastních zkušeností lektorů, odborníků, účastníků a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.

Do semináře přispěla MUDr. Tatiana Gvozdiaková svým odborným článkem z oboru alergologie /imnulogie a stejně jako všichni ostatní účastníci odkazuje na individuální přístup k problematice atopického ekzému u dětí a potravinových alergií.

Při akutní fázi atopického ekzému se, prosím, obraťte na kvalifikovaného lékaře. Autorka nenese jakoukoliv odpovědnost za zdravotní nebo psychický stav, který má přímou či nepřímou souvislost s informacemi v tomto semináři.

 

Informace, které zprostředkovávají lektoři, odborníci, maminky, ale i doktoři jsou pouze návody a doporučení. SIDAR boutique ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při aplikaci doporučení v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání semináře jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své
jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je závislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

1.4. Účastník je v celém průběhu semináře odpovědný sám za sebe. Pokyny lektorů jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

1.5. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. Rozhodne-li se účastník ukončit svou aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

1.6. Výše uvedené podmínky mohou být změněny společností SIDAR boutique.

 

2. Cena

2.1. Cena zahrnuje přístup do online semináře, zprostředkován na webu momence.com, obsah je dostupný po dobu 14 dní od obdržení přihlašovacích údajů.

2.2. Platba za seminář probíhá na webu www.sidar.cz, jehož majitelem je Zuzana Deniz.
Platba je umožněna platební kartou nebo převodem na účet číslo 86581415/5500.

2.3. Po zaplacení semináře obdržíte během 24 hodin odkaz na seminář (přístupný na webu momence.com) s uděleným slevovým kódem, díky němuž získáváte přístup do semináře. Po obdržení emailu o potvrzení platby - závazného potvrzení objednávky semináře a emailu s přihlašovacím/ slevovým údajem již není možné zrušení objednávky. Platba nebude vrácena.
Specifickým kódem je již možné se přihlásit do samotného semináře a tím ho i plně využívat.

2.4. Důrazně upozorňuji, že obsah není možné kopírovat a sdílet pro osobní ani komerční účely. Přihlašovací údaje na seminář i potvrzovací email náleží pouze jedné platící osobě.

2.5. V případě sdílení obsahu, kopírování obsahu, sdílení hesel, kódů a přihlašovacích údajů porušujete autorská práva. Majitelka semináře bude vyžadovat poplatek v plné výši semináře, maximálně však 20000Kč.

 

3. Seminář Atopický ekzém u dětí a potravinové alergie

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví SIDAR boutique, zodpovědnou osobou Zuzana Deniz. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.
Údaje budou použity pouze pro účely semináře a s nimy spojených informačních emailů.