KNIHA Atopici s úsměvem na líci, Felix Ratzenbeck

Kniha je návodem a rádcem pro zvládání konkrétních situací, které každodenní život s atopickým ekzémem přináší, a zároveň též praktickým pomocníkem ke změnám v životě, které mohou přinést úlevu, zmírnění projevů a prodloužit období klidu nemoci.

 

                                                   knihaaa 

 

Pojďte se se mnou začíst…

Atopický ekzém je chronické onemocnění, které se projevuje nejen na kůži, ale způsobuje i mnoho těžkostí v životě. Není tedy překvapením, že na ekzém člověk reaguje, prožívá ho, zasahuje jeho sebevědomí a ovlivňuje i kvallitu života s ním. Psychické prožívání však do jisté míry ovlivňuje i ekzém. Mnoho lékařů si ve své praxi všimlo, že stres a psychická nepohoda mohou být jednou z příčin vzplanutí, zhoršení či návratu nemoci. 

Po vzoru úspěšných zahraničních klinik vznikl v České republice Ústav dermatopsychologie, který se přímo specializuje na psychologickou péči o klienty s kožním onemocněním.

Kniha Atopici s úsměvem na líci obsahuje informace, které čtenáři pomohou lépe porumět atopickému ekzému. Představuje možnosti psychologické pomoci a seznamuje nemocné a rodiče atopických dětí s bio-psycho-sociálním přístupem k léčbě. 

                          

                                                 prijetidiagnozy

 

Věříme, že psychologická podpora klientů s dermatologickými problémy je velice důležitá. Pacienti s dermatologickými obtížemi se často setkávají s problémy, které jsou spojeny se stresem, bolestí, pocity svědění, poruchami spánku, depresí, úzkostmi, ztrátou sebevědomí, nebo též partnerskými a sexuálními problémy. Naši specialisté jsou známí svým lidským přístupem ke klientům a největší možnou úrovní péče.

Přejímáme inovativní metody ze zahraničí v uvedené oblasti, vytváříme vlastní metodiku a vyvíjíme úsilí pro zvýšení uznání důležitosti psychologické podpory u dermatologicky nemocných.

 

 

                                                 www.dermatopsychologie.cz

 

 

Psycholog konkrétně může pomoci:

 • Se stresem
 • S nespavostí
 • S bolestí (svěděním)a
 • Se stabilizací psychické situace
 • S nastavením návyků spojených s léčbou
 • S přijetím diagnózy chronického onemocnění
 • S vyrovnáním se s vlastním tělesným obrazem
 • Se znovu nalezením svojí sebehodnoty a sebevědomí
 • S identifikací spouštěčů ekzému
 • S životním nastavením a spokojeností
 • S rodinnými vztahy
 • S partnerskými a sociálními vztahy
 • S rozvojem emoční a sexuální intelligence v souvislosti s atopickým ekzémem
 • S mnohými dalšími tématy, která jsou pro vás aktuální
 • ….a především vás může podpořit ve vašich těžkých momentech.

 

 kniha rekl

                           

Obsah knihy:

- Atopický ekzém

- Přijetí diagnózy

- Léčba kůže

- Psychologická léčba

- Stres a astopický ekzém

- Bolest a atopický ekzém

- Spánek a atopický ekzém

- Výchova dítěte a atopický ekzém

- Sebevědomí a atopický ekzém

- Životní spokojenost a atopický ekzém

- Sociální vztahy a atopický ekzém

a další....

  

Autor knihy: Felix Ratzenbeck 

Kniha je dostupná na mém e-shopu za zvýhodněnou cenu.